Ściągnij Podręcznik Taktyki ASG za darmo!

Powstał w 2008 roku i został ściągnięty ponad 20 000 razy.

Sztabowe ćwiczenia rezerwy Wojska Polskiego

Grey na 11 dniowym 'urlopie', czyli relacja z Braniewa i Orzysza.

wtorek, 5 stycznia 2021

Zdrowia Flapjacku!!!

 Z okazji 40-tki chciałbym Ci życzyć zdrowia (x3, dla całej Twojej ekipki), niekończącej się energii, pomysłowości i wspaniałych ludzi na dalszej Twojej drodze. Obyś na zawsze pozostał tak młody duchem jak jesteś i tak optymistycznie nastawiony do świata, jak jesteś.

I obyś nadal kochał, był kochany, lubiany, ceniony, szanowany i zapraszany - jak jesteś.

Obyś żył pełnią życia - jak żyjesz.

I obyś pozostał szczęśliwy - jak jesteś.

Najlepszego Przyjacielu!
czwartek, 20 października 2016

Konkurs "Pokaż swoje SNAFU"Regulamin konkursu fotograficznego „Pokaż swoje SNAFU”

1. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu fotograficznego„Pokaż swoje SNAFU”, zwanego dalej „Konkursem” jest Strona Facebook Camp SNAFU oraz Cytadela ASG zwanymi dalej „Organizatorem”.

2. Cel i tematyka konkursu
Celem Konkursu jest zebranie zdjęć przedstawiających graczy ASG. Zdjęcia powinny być w szeroko pojęty sposób zabawne, nietypowe lub śmieszne. Istotna jest inwencja autorów zdjęć.

3. Uczestnicy konkursu
Konkurs jest skierowany do wszystkich graczy ASG interesujących się fotografią bez względu na to czy są aktywnymi uczestnikami gier organizowanych przez Organizatorów.

4. Organizacja konkursu
1. etap I zgłoszenia
a. Każda osoba będąca użytkownikiem portalu Facebook może zgłosić w wątku konkursowym zdjęcia, które zdaniem jego są zabawne, gracz może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.
b. Zdjęcia można zgłaszać w okresie od 20.10.2016 r do 20.11.2016 r. (decyduje data systemowa).
2. etap II konkurs właściwy
a. Na podstawie zgłoszeń organizatorzy do dnia 22.11.2016 utworzą galerię zdjęć ze zdjęć spełniający warunki konkursu.
b. Głosowanie odbędzie się przez dodawanie lajków przez osoby oglądające zdjęcia
c. Jedna osoba może głosować na więcej niż jedno zdjęcie

5. Warunki dotyczące fotografii
1. osoba zgłaszająca zdjęcie musi dysponować prawem do tej fotografii.
2. zdjęcie może być poddane obróbce przed publikacją w dowolny sposób.
3. zdjęcie może być nagradzane na innych konkursach.
4. zgłoszenie zdjęcia do konkursu oznacza zgodę na jego wykorzystanie, w przypadku wygrania którejkolwiek z nagród, przez Organizatorów do celów promocyjnych, w szczególności do reprodukcji nagrodzonych zdjęć.
5. zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że nie narusza ono praw osób trzecich. W szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace
konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym powyżej.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorom, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze
skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatorów od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

6. Ocena zdjęć i rozstrzygnięcie konkursu
1. Nagrodę główną wygrywa osoba, która jest autorem zdjęcia, które w dniu 29 listopada 2016 o godzinie 20.00 zgromadzi najwięcej lajków od użytkowników portalu Facebook.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość ustalenia dwóch dodatkowych wyróżnień.

7. Nagrody
1. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę w postaci bonu o wartości 300 zł na zakupy na sklepie Cytadela ASG (zakupy bezpośrednie lub przez sklep online).
2. Organizator po uzyskaniu adresu Zwycięzcy prześle na wskazany przez niego adres bon.
3. W przypadku przyznania przez Organizatorów wyróżnień nagrodą za nie będzie bon o wartości 100 zł na zakupy w sklepie Cytadela ASG (zakupy bezpośrednio lub przez sklep online).

8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej http://campsnafu.blogspot.com/
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

Konkurs "Pokaż swoje SNAFU"Regulamin konkursu fotograficznego „Pokaż swoje SNAFU”

1. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Pokaż swoje SNAFU”, zwanego dalej „Konkursem” jest Strona Facebook Camp SNAFU oraz Cytadela ASG zwanymi dalej „Organizatorem”.

2. Cel i tematyka konkursu
Celem Konkursu jest zebranie zdjęć przedstawiających graczy ASG. Zdjęcia powinny być w szeroko pojęty sposób zabawne, nietypowe lub śmieszne. Istotna jest inwencja autorów zdjęć.

3. Uczestnicy konkursu
Konkurs jest skierowany do wszystkich graczy ASG interesujących się fotografią bez względu na to czy są aktywnymi uczestnikami gier organizowanych przez Organizatorów.

4. Organizacja konkursu
1. etap I zgłoszenia
a. Każda osoba będąca użytkownikiem portalu Facebook może zgłosić w wątku konkursowym zdjęcia, które zdaniem jego są zabawne, gracz może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.
b. Zdjęcia można zgłaszać w okresie od 20.10.2016 r do 20.11.2016 r. (decyduje data systemowa).
2. etap II konkurs właściwy
a. Na podstawie zgłoszeń organizatorzy do dnia 22.11.2016 utworzą galerię zdjęć ze zdjęć spełniający warunki konkursu.
b. Głosowanie odbędzie się przez dodawanie lajków przez osoby oglądające zdjęcia
c. Jedna osoba może głosować na więcej niż jedno zdjęcie

5. Warunki dotyczące fotografii
1. osoba zgłaszająca zdjęcie musi dysponować prawem do tej fotografii.
2. zdjęcie może być poddane obróbce przed publikacją w dowolny sposób.
3. zdjęcie może być nagradzane na innych konkursach.
4. zgłoszenie zdjęcia do konkursu oznacza zgodę na jego wykorzystanie, w przypadku wygrania którejkolwiek z nagród, przez Organizatorów do celów promocyjnych, w szczególności do reprodukcji nagrodzonych zdjęć.
5. zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że nie narusza ono praw osób trzecich. W szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace
konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym powyżej.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorom, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze
skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatorów od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

6. Ocena zdjęć i rozstrzygnięcie konkursu
1. Nagrodę główną wygrywa osoba, która jest autorem zdjęcia, które w dniu 29 listopada 2016 o godzinie 20.00 zgromadzi najwięcej lajków od użytkowników portalu Facebook.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość ustalenia dwóch dodatkowych wyróżnień.

7. Nagrody
1. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę w postaci bonu o wartości 300 zł na zakupy na sklepie Cytadela ASG (zakupy bezpośrednie lub przez sklep online).
2. Organizator po uzyskaniu adresu Zwycięzcy prześle na wskazany przez niego adres bon.
3. W przypadku przyznania przez Organizatorów wyróżnień nagrodą za nie będzie bon o wartości 100 zł na zakupy w sklepie Cytadela ASG (zakupy bezpośrednio lub przez sklep online).

8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej http://campsnafu.blogspot.com/
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

niedziela, 28 sierpnia 2016

Taktyka w airsofcie - prelekcja
Kilka lat temu byłem oproszony przez Zbója, szefa Furii w Dąbrowie Górniczej o wygłoszenie prelekcji na dniach otwartych Furii czyli w Centrum Gier Fabularnych. Mówiłem o CQB. Ten sam Zbój poprosił mnie ze dwa miesiące temu o kolejną prelekcję, tym razem na Dniach Fantastyki Militarnej FPS II o kolejną prelekcję. Temat dowolny, związany z ASG.

Zastanowiłem się i doszedłem do wniosku, że tematem, który nie opuszcza mnie ot tak wielu lat jest różnica pomiędzy taktyką airsoftową, a współczesną taktyką wojskową. Jestem zwolennikiem teorii, że to jednak coś innego, ale często spotykam się z poglądem, który głosi - po co mówić lub pisać o taktyce airsoftowej, skoro wystarczy czytać podręczniki wojskowe.

Postanowiłem ludziom początkującym, bo tacy mieli się na FPS II pojawić, przybliżyć mój punkt widzenia, a przy okazji zapisać go przy pomocy kamery, aby swój pogląd móc skonfrontować z krytkami na internecie. Bo wiecie, jestem zwolennikiem ścierania się poglądów, dyskutowania, przekonywania się.

Dziwnym trafem na prelekcji były dwie osoby, które interesują się airsoftem, ale nie zaczęły, jednak, która zna ludzi, którzy bawią się w airsoft i kilkanaście osób mniej lub bardziej doświadczonych milsimowców.

Oho - pomyślałem - będzie ciężko. Ale nie było tak źle.

Zdaję sobie sprawę, że to strasznie długi materiał i pewnie jeszcze nie urodził się taki, który go obejrzy w całości. Ale wrzucam tak, jak się odbył, bez montażu, bez ukrywania wpadek, bez usuwania niewygodnych wypowiedzi. Jestem gotów na krytykę, o ile będziecie chcieli podyskutować, a nie po prostu rzucić mięsem i zniknąć.
środa, 6 lipca 2016

Camp SNAFU - co dalej?

W kwietniu odbyło się drugie Camp SNAFU o kryptonimie Bravo. Było mniej milsimowo, bardziej dynamicznie. Część teamów głośno wyrażała zdziwienie, jak wiele kulek BB musieli wystrzelić. Czemu tak? Szukamy optymalnego rozwiązania. Z jednej strony chcemy, aby impreza rosła, aby poziom wejścia nie był zbyt wysoki, aby ludzi nie przerażać trudnością, z drugiej nie chcemy rezygnować z taktycznej i dydaktycznej strony imprezy. Chcemy, aby kolejni airsoftowcy znaleźli na SNAFU albo możliwość sprawdzenia się, albo zobaczyli jak można w asg bawić się taktycznie i z głową.
Od strony logistyczniej było ciut lepiej, tym razem zamiast własnych namiotów, były baraki i wojskowe prycze oraz rozkładane kanadyjki. Był też wielki ścisk, na co niektóre teamy narzekały.

To co się nie zmieniło to sporo zajęć dydaktycznych. Tym razem poprzeczka była podniesiona o wiele wyżej. Uczestników już na etapie zapisów podzieliliśmy na dowódców, szturmanów, nawigatorów i radiowców. I każda specjalność dostała dedykowane zajęcia. Wyszło różnie. Opracowując plan przyjeliśmy pewne założenia i nie wszystkie okazały się trafione. Dowódcom zaserwowaliśmy poziom oficerski, a oczekiwali (i potrzebowali) podoficerskiego - czyli staraliśmy się przekazać jak planować misję, a ominęliśmy zagadnienie dowodzenia drużyną w polu.

Radiowcy dostali sporą dawkę wiedzy, ale podczas głównej misji spradzającej umiejętności - nie wzieli radii, na których się szkolili. Ponieważ nie przekazaliśmy dowódcom stron, że mogą na nich spokojnie polegać.

Z nawigatorami wpadek nie odnotowaliśmy. Ze szturmanami - za bardzo napchaliśmy materiałi w efekcie zamiast nauki wyszedł kalejdoskop. Jak ktoś wiedział, to wiedział, jak nie wiedział, to tylko się dowiedział, że jeszcze nie wie. Dwa dni to za mało.

Dochodzimy do najważniejszego. Co teraz. Jeszcze tydzień temu planowaliśmy Operation SNAFU Charlie na koniec sierpnia / początek września. Ale pojawiła się impreza ASGARD, której nie chcemy torpedować ani z nią niepotrzebnie konkurować. Kiedy więc kolejny SNAFU? Jeszcze nie wiadomo. Osobiście byłbym za terminem odległym, aby dać ludziom czas na przygotowanie się. Dlaczego?

Bo chcemy, aby impreza ponownie ewoluowała. Tym razem bardziej w stronę - sprawdzajmy swoje umiejętności, a nie uczmy się ich od początku. Tak pomyślana jest Operation SNAFU. Więcej milsima z odrodzeniami, mniej zajęć edukacyjnych. Intesywne tempo (to nigdy nie było naszym problemem) i mądrze podwyższana poprzeczka. Aby teamy nie nudziły się, ani nie odbijały od niemożliwego.

Tymczasem część z nas spotkacie na Combat Alert (na pewno mnie, po stronie RW) i na ASGARDZIE (ustalanie szczegółów trwa). I mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli was powiadomić o twardym terminie SNAFU Charlie.

A tymczasem, kto nie widział, relacja z Bravo naszymi oczami.

Wspiera nas:

 
Google