sobota, 4 września 2010

Gra scenariuszowa z okazji 3 urodzin teamu Śnieżna Pantera, 13-14 listopada

14 listopada odbędzie się GRA SCENARIUSZOWA na zasadach strzelankowych z okazji III urodzin teamu Śnieżna Pantera. W organizacji czynnie pomoże team Tower Guards, za co im serdecznie dziękujemy. Gra będzie też propagowana przez Podręcznik Taktyki ASG.



Miejsce gry - Ostrowik, k. Okuniewa (może ulec zmianie)
Termin rozpoczęcia gry (działań) - 14 listopada, 11.00
Termin przygotowania obrony - 13 listopada
Koszt imprezy: do ustalenia po wyliczeniu ostatecznych kosztów (prawdopodobnie rzędu 20 zł).
Organizator: Śnieżna Pantera
Wsparcie: Tower Guards

Naprzeciw siebie staną dwie w miarę równomierne siły, które zmierzą się ze sobą w ramach kilku operacji wojskowych. Gra składać się będzie z etapów, z których pierwszy jest znany obu stronom z góry - będzie nim szturm na linie okopów. Kolejne zadania będą objaśniane przez MODERATORÓW w miarę postępów w grze.

Obie strony, Gorgoński Korpus Stabilizacyjny oraz Katangijski Legion Rewolucyjny, podzielone będą na plutony i będą posiadały własną strukturę dowodzenia. Plutony przydzielane będą do realizacji swoich zadań.

Do gry zaproszone są wszelkie teamy airsoftowe, za wyjątkiem osób objętych banami na weekend-warriors.pl. Osoby bez teamu proszone są o zgłaszanie się do zorganizowanych teamów i działanie w nich na czas gry. W przypadku dużej ilości osób bezteamowych będą organizowane z nich drużyny i dołączane do stworzonych już plutonów. Zasadą jest, że na pluton może przypaść TYLKO JEDNA drużyna bezteamowców.

13 listopada zostaną zorganizowane prace polowe dla obrońców mające na celu budowę umocnień. Ich plan i budowę nadzorować będzie Grey z ramienia organizatorów. W zamierzeniu będzie się składała z dwóch linii obrony. Na noc z 13 na 14 listopada organizator postara się o załatwienie ciepłej lokalizacji.

Od 9.00 do 10.30 nastąpi chronowanie replik wg wytycznych zasad strzelankowych weekend-warriors.pl. Nieschronowanie repliki (brak oznaczenia) w wyznaczonym czasie oznacza niemożnośc użycia jej w trakcie gry. Możliwe, że organizator będzie umożliwiał chronowanie w trakcie rozgrywki, ale zależeć będzie to od zasobów ludzkich czyli ilości moderatorów.

O 11.00 zacznie się Etap I gry czyli szturm na linię okopów. Atakujący mają odliczane, ale nielimitowane respawny. Atakujący będą respawnowani (wypuszczani z respawn point) przez moderatorów.

Zadaniem plutonów Katangijskiej Legii Rewolucyjnej jest zdobycie i oczyszczenie pierwszej linii okopów w wyznaczonym sektorze. Zadaniem Gorgońskiego Korpusu Stabilizacyjnego jest utrzymanie linii. Przyjmuje się, że w grze odzwierciedlany jest tylko fragment frontu i niemożliwe jest flankowanie czy obejście poza wyznaczonym kompanii sektorem. Po wykonaniu zadania na polecenie dowództwa plutony przejdą do natarcia na drugą linię obrony. Jeśli druga linia zostanie zdobyta, plutony otrzymają kolejne, samodzielne zadania i będą je realizować pod okiem moderatorów.

Kolejne zadania będą miały zróżnicowany charakter od działań kontrofensywnych po działania nieregularne i bedą dawały obu stronom szansę na wykazanie się inicjatywą.

Ze swojej strony mogę zapewnić, że celem jaki sobie stawiamy jest zorganizowanie miodnej, klimatycznej i godnej wspominania imprezy.

Serdecznie zapraszam wszystkie chętny teamy oraz bezteamowców do wzięcia udziału w imprezie.

2 komentarze:

Wspiera nas:

 
Google